Master Agent
Set Homepage
หวยลาว

การออกรางวัลออกทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ ทุกสัปดาห์

วิธีดูผล  https://www.facebook.com/dLaolottery และ http://dlaolottery.com

หรือสามารถฟังผลทางวิทยุได้ที่ ทางสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ คลื่นความถี่ AM 567 กิโลเฮิรตซ์ ช่วงเวลา 20.00 น. ถึง 20.30 ...
  

หมายเหตุ ถ้าวันอังคาร หรือศุกร์ไหนไม่มีการออก 5 ตัว ให้เอาคู่หน้าของเลข 4 ตัว เป็น 2 ตัว ล่าง

 

หวยลาววันอังคาร ศุกร์ ของทุกสัปดาห์  ปิดรับ 19.30 น.

*หวยลาวไม่ว่าจะออก 4 หรือ 5 ตัว ให้ใช้คู่หน้า เป็น 2 ตัวล่าง เสมอ*

 

**วันศุกร์ ประเทศลาวจะออกเลข 5 ตัว ดังนั้นเลข 2 ตัวล่างให้ดูคู่หน้าของเลขที่ออก 5 ตัว มาเป็น 2 ตัวล่าง**

*หวยลาวไม่ว่าจะออก 4 หรือ 5 ตัว ให้ใช้คู่หน้า เป็น 2 ตัวล่าง เสมอ*

 

(**หมายเหตุ**ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดปิดรับหวยตามสถานะการณ์)

 

รอบการโอนเงิน 

 

วันปรกติ  รอบแรก 6.00 น. รอบสอง  12.00 น. รอบสาม 18.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์    รอบเดียว  12.00 น.

 

ราคาจ่าย และ %ส่วนลด  เลือกราคาแทงได้เองตามชอบ  ราคามีให้เลือกตามนี้ครับ

 

 

 

 

182.50.146.128