Master Agent
Set Homepage

หวยหุ้นอินเดีย

หวยหุ้นอินเดีย ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้น bombay stock exchange ให้ดูค่า sensex
ในการออกผลหวยหุ้น จะนำเลข หลักหน่วยและจุดทศนิยมของ ค่า Value มาออกรางวัล 3 ตัวบน และนำจุดทศนิยมของ ค่า Change มาออกรางวัล 2 ตัวล่าง

 

วิธีดูผล - http://www.bseindia.com/

182.50.146.128